Wstęp:

  Od roku 1954 firma LANDI RENZO SPA projektuje i produkuje instalacje do konwersji silników spalinowych pojazdów na zasilanie gazem ziemnym i gazem płynnym na całym świecie. W ciągu wielu lat naszej działalności, które upłynęły od założenia firmy, LANDI RENZO SPA wypracowała sobie pozycję lidera pomiędzy największymi firmami światowymi w tej branży i aktualnie jest obecna na pięciu kontynentach poprzez swoje filie, biura przedstawicielskie, autoryzowanych dealerów oraz placówki świadczące usługi serwisowe. Ponad 4 miliony sprzedanych instalacji dobrze świadczy o wysokim poziomie technologiczno-jakościowym osiągniętym przez firmę LANDI RENZO jako producenta. Dzięki bardzo rozległej gamie wyrobów, oraz elastycznemu podejściu do stale rosnących wymagań odbiorców, LANDI RENZO SPA oferuje gotowe instalacje "pod klucz": Oprócz produkcji instalacji gazowych na gaz płynny i sprężony, firma zajmuje się ekonomizacją takich instalacji, mającą na celu optymalizowanie trwałości silnika, osiągów pojazdu oraz emisji spalin, a także indywidualny dobór kompletnych instalacji i systemów oraz ich podzespołów (reduktorów ciśnienia, elektrozaworów i elektronicznych układów sterowania) na podstawie charakterystyk technicznych danego modelu pojazdu. Kluczowe koncepcje leżące u podstaw działalności firmy LANDI RENZO SPA wyrażają się w słowach energia, ochrona środowiska, technologia i jakość. Przekonanie, że zawsze możliwe jest doskonalenie wydajności, niezawodności oraz nieustanna redukcja szkodliwych emisji samochodowych instalacji LPG i na gaz naturalny przyświecało firmie LANDI RENZO SPA przy realizacji jedynego w branży Ośrodka Badawczo - Rozwojowego, gdzie w atmosferze ciągłych wyzwań technologicznych rodzą się instalacje i systemy coraz bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Jakość z kolei jest sumą zaawansowanej technologii, zaangażowania i nakierowania na wymagania ze strony odbiorców. Jakość w ogólnie przyjętym tego słowa znaczeniu i jakość poświadczona certyfikatami nadanymi firmie przez instytucje międzynarodowe - począwszy od certyfikatu ISO 9001 uzyskanego w roku 1996, aż do uzyskania, jako pierwsza firma w tej branży, prestiżowego certyfikatu ISO/TS 16949 w roku 2001.


Charakterystyki techniczne :

SE 81 STEP MOTOR

Reduktor sterowany elektronicznie, który redukuje ciśnienie gazu płynnego LPG i wprowadza go w stan lotny, umożliwiając regularny przepływ gazu stosownie do zapotrzebowania silnika. Wyposażone jest w dwa stopnie redukcji ciśnienia gazu płynnego LPG, zapewniające stabilną pracę zarówno przy wysokich, jak i niskich ciśnieniach. Przejście gazu płynnego LPG z fazy ciekłej do fazy gazowej następuje w wyniku obniżenia ciśnienia oraz poprzez absorpcję ciepła pobieranego od elementów reduktora nagrzewanych przez płyn przepływający w układzie chłodzenia silnika. Przepływ gazu niezbędny dla utrzymania minimalnych obrotów silnika wymuszany jest przez nadciśnienie stopnia pierwszego i jest uruchamiany przez silniczek krokowy.

Reduktor typu: dwustopniowego z elektronicznym urządzeniem rozruchowym i obrotów minimalnych przy nadciśnieniu
Stosowany do układów napędowych pojazdów (nadaje się do samochodów z katalizatorem, z wtryskiem)
Rodzaj ptynu: LPG (gaz płynny propan-butan)
Podgrzewanie: przez płyn przepływający w układzie chłodzenia silnika
Ciśnienie na wlocie: 45 bar
Ciśnienie regulacji stopnia pierwszego: 0,8 bar
Zasilanie: 12 V prądu stałego
Moc silniczka krokowego: 2 W
Wersje :
SE 81 STEP MOTOR: do 100 KW
SE 81 STEP MOTOR Maggiorato: moc zwiększona: ze 100 kW do 193 KW

SE 81 SIC

Reduktor ciśnienia LPG sterowany elektronicznie, który odparowywując gaz, pozwala na jego regularny przepływ przy każdorazowym zapotrzebowaniu silnika. Wyposażony w dwa stopnie redukcji LPG umożliwia stabilną pracę zarówno przy niskim jak i wysokim ciśnieniu. Przejście LPG z fazy płynnej w lotną zachodzi dzięki spadkowi ciśnienia i pochłanianiu ciepła pobranego z elementów reduktora, podgrzewanych cieczą pobraną z obiegu chłodzącego silnika. Przepływ gazu niezbędny przy uruchomieniu silnika (praca na wolnych obrotach) jest pod ciśnieniem rzeczywistym pierwszego stopnia aktywowanym za pomocą bocznego obiegu gazowego odseparowanego od głównego strumieni. Posiada elektronicznie urządzenie startu-rozruchu z wbudowanym modułem bezpieczeństwa, który przerywa dopływ gazu, gdy silnik jest wyłączony lub sam zgaśnie

Typ reduktora: dwustopniowy, z elektronicznym urządzeniem rozruchu i nadciśnieniem biegu jałowego
Zastosowanie: do samochodów z katalizatorem, z wtryskiem, gaźnikowych i z turbiną)
Rodzaj płynu: LPG (gaz płynny propan-butan)
Ogrzewanie: płyn z obwodu chłodzącego silnika
Ciśnienie maksymalne przy wejściu: 45 bar
Ciśnienie regulacji pierwszego stopnia: 0,8 bar
Zasilanie: 12 V cc
Moc cewki: 18W
Wersje :
SE 81 SIC: do100KW
SE 81 SIC Maggiorato: od 100 KW do 193 KW
SE 81 SiC Super Maggiorato: ponad 193 KW
SE 81 SIC Turbo: silniki turbo do 154 KW

SE  81

Reduktor ciśnienia LPG sterowany elektronicznie, który odparowywując gaz pozwala na jego regularny przepływ przy każdorazowym zapotrzebowaniu silnika. Wyposażony w dwa stopnie redukcji LPG umożliwia stabilną pracę zarówno przy niskim jak i wysokim ciśnieniu. Przejście LPG z fazy płynnej w lotną zachodzi dzięki spadkowi ciśnienia i pochłanianiu ciepła pobranego z elementów reduktora, podgrzewanych cieczą pobraną z obiegu chłodzącego silnika. Przepływ gazu niezbędny przy uruchomieniu silnika (praca na wolnych obrotach) odbywa się poprzez główny obieg gazowy dzięki podciśnieniu wytworzonemu przez silnik. Posiada elektroniczne urządzenie startu-rozruchu z wbudowanym modułem bezpieczeństwa, który przerywa dopływ gazu, gdy silnik jest wyłączony lub sam zgaśnie.

Typ reduktora: dwustopniowy, z elektronicznym urządzeniem rozruchu i podciśnieniem biegu jałowego
Zastosowanie: do samochodów z katalizatorem, z wtryskiem, gaźnikowych i z turbiną
Typ paliwa: LPG (gaz płynny propan-butan)
Ogrzewanie: z obwodu chłodzącego silnika
Ciśnienie maksymalne przy wejściu: 45 bar
Ciśnienie regulacji pierwszego stopnia: 0,8 bar
Zasilanie: 12 V cc
Moc cewki: 14W
Wersje :
SE 81: do 100KW
SE 81 Maggiorato: od 100 KW do 193 KW
SE 81 Super Maggiorato: ponad 193 KW
SE 81 Turbo: silniki turbo do 154 KW

RENZOMATIC

Reduktor ciśnienia LPG sterowany elektrycznie, który odparowywując gaz pozwala na jego regularny przepływ przy każdorazowym zapotrzebowaniu silnika. Wyposażony w dwa stopnie redukcji LPG umożliwia stabilną pracę zarówno przy niskim jak i wysokim ciśnieniu. Przejście LPG z fazy płynnej w lotną zachodzi dzięki spadkowi ciśnienia i pochłanianiu ciepła pobranego z elementów reduktora, podgrzewanych cieczą pobraną z obiegu chłodzącego silnika. Przepływ gazu niezbędny przy uruchomieniu silnika (praca na wolnych obrotach) odbywa się poprzez główny obieg gazowy dzięki podciśnieniu wytworzonemu przez silnik. Posiada elektryczne urządzenie startu-rozruchu i moduł bezpieczeństwa sterowany mechanicznie, który przerywa dopływ gazu, gdy silnik jest wyłączony lub sam zgaśnie.

Typ reduktora: dwustopniowy, z elektrycznym urządzeniem rozruchu i podciśnieniem biegu jałowego
Zastosowanie: odpowiednie do pojazdów gaźnikowych
Typ paliwa: LPG (gaz płynny propan-butan)
Ogrzewanie: płyn z obwodu chłodzącego silnika
Ciśnienie maksymalne przy wejściu: 45 bar
Ciśnienie regulacji pierwszego stopnia: 0,8 bar
Zasilanie: 12 V cc
Wersje :
RENZOMATIC: do 100 KW
RENZOMATIC Maggiorato: od 100 KW do 193 KW
RENZOMATiC Super Maggiorato: ponad 193 KW
RENZOMATIC bez aparatu wyparnego: do silników chłodzonych powietrzem do 15 KW
 


Instalacja LPG :       
UKŁAD STEROWANIA "LAMBDA CONTROL SYSTEM/2"

Komputer LCS/2 przetwarza sygnaty przesyłane z sondy lambda, z układu zapłonu, z czujnika położenia przepustnicy TPS, a w jego pamięci zawarta jest wartość napięcia sondy lambda odpowiadająca mieszance stechiometrycznej, która musi być utrzymana w każdych warunkach pracy silnika.
Sonda lambda znajdująca się w kolektorze wydechowym mierzy skład mieszanki i stale przekazuje sygnał napięciowy do komputera LCS/2, który kontroluje, czy skład mieszanki jest prawidłowy, porównując go z wartością zapisaną w pamięci; w przypadku różnicy pomiędzy nimi komputer steruje silniczkami krokowymi zmieniając odpowiednio natężenie przepływu gazu aż skład mieszanki wróci do zakresu parametrów lambda.
Układ Lambda Control System/2 spełnia następujące główne funkcje:

Kontrola i sterowanie wytwarzaniem mieszanki paliwowej przy zasilaniu gazem;
Uruchamianie silnika przy zasilaniu benzyną z automatycznym przełączaniem paliwa, również przy uwzględnieniu temperatury silnika;
Możliwość awaryjnego uruchomienia silnika przy zasilaniu gazem poprzez proste przestawienie przełącznika;
Urządzenie zabezpieczające, które odcina zasilanie elektrozaworów gazu w przypadku wyłączenia silnika, również niezamierzonego;
Wbudowany przekaźnik odcinający wtrysk benzyny z automatycznym powrotem do zasilania benzyną w przypadku awarii układu LCS/2;
Funkcja 'Start-PetroP: silniczki krokowe zamykają kanał gazu podczas zasilania benzyną i przy wyłączonym silniku;
System komunikacji (z gniazdkiem diagnostyki) poprzez Tester-programator V05 albo zestaw interfejsu V05 z odpowiednim oprogramowaniem i interfejsem szeregowym do PC.
               EMULATORY ELEKTRONICZNE
Są to urządzenia elektroniczne, które w samochodach z wtryskiem elektronicznym podczas zasilania gazem odcinają dopływ benzyny oraz ewentualnie emulują sygnaty wtryskiwaczy albo sygnał odpowiedniego czujnika. Istnieją różne rodzaje emulatorów odpowiednich do danego typu układu wtrysku samochodu przerabianego na zasilanie gazem.
       
     EMULATORY OBD
Są to urządzenia elektroniczne, które podczas zasilania gazem komunikują się z centralką diagnostyczną układu zasilania benzyną, emulując sygnały niezbędne dla uniknięcia zarejestrowania przez centralkę fałszywych błędów w takich warunkach. W ten sposób układ zasilania benzyną pracuje w warunkach optymalnych, ignorując odchylenia i fałszywe sygnały błędów.       ELEKTROZAWÓR LPG
Urządzenie to znajduje się pomiędzy zbiornikiem a reduktorem i odcina dopływ LPG podczas działania pojazdu "na benzynę" i przy zgaszonym silniku. Dostępne w standardowej i powiększonej wersji, wyposażone w wymienny filtr zatrzymujący wszystkie ewentualne zanieczyszczenia mogące występować w LPG.     
 
MIESZALNIK POWIETRZE/PALIWO
Urządzenie mechaniczne, które opierając się na zasadzie zwężki Venturiego, zapewnia odpowiednie mieszanie powietrza/paliwa w warunkach stacjonarnych lub dynamicznych. Mieszalnik jest zaprojektowany dla każdego typu pojazdu tak, aby wspólnie z reduktorem i systemem LCS-A/1 zoptymalizować pracę silnika zarówno "na benzynę" jak i "na gaz".
Gaz płynny (LPG) wypływa ze zbiornika poprzez wielozawór, (który posiada wlew do napełniania zbiornika gazem płynnym LPG) i jest kierowany do komory silnika poprzez przewód rurowy, na którym zainstalowany jest elektrozawór LPG umożliwiający przepływ gazu tylko przy uruchomionym silniku i przełączniku w pozycji odpowiadającej zasilaniu gazem. W komorze silnika znajduje się reduktor SE 81 step-motor, w którym redukowane jest ciśnienie gazu płynnego LPG i następuje jego przejście w stan lotny; z reduktora, gaz doprowadzany jest do mieszalnika powietrze/paliwo, znajdującego się na przewodzie zasysania, który spełnia funkcję dozownika strumienia gazu proporcjonalnie do zapotrzebowania silnika wynikającego z podciśnienia powstającego w urządzeniach wytwarzających mieszankę. Mieszanka powietrze/paliwo jest utrzymywana stale w proporcji stechiometrycznej przez komputer LCS/2, który uruchamiany sygnałem z sondy lambda, zmienia odpowiednio i w sposób ciągły przepływ gazu do silnika za pomocą silniczka krokowego w taki sposób, aby zapewnić optymalne wytwarzanie mieszanki z punktu widzenia prowadzenia samochodu, zużycia paliwa i emisji spalin. Poza innymi funkcjami, komputer LCS/2 pozwala na uruchamianie silnika wyłącznie przy zasilaniu benzyną z automatycznym przejściem na zasilanie gazem, a poprzez przełącznik/wskaźnik umożliwia użytkownikowi wybranie w dowolnej chwili żądanego paliwa wyświetlając poziom gazu płynnego w zbiorniku.
Lambda Control System/2 jest to układ elektroniczny "samoregulujący", który nie wymaga regulacji ręcznych i posiada zdolność automatycznego dostosowywania się do różnorodnych warunków otoczenia i eksploatacji samochodów, zapewniając optymalne wytwarzanie mieszanki pod względem prowadzenia, zużycia paliwa i emisji spalin. LCS/2 elektronicznie reguluje przepływ gazu umożliwiając osiągnięcie wartości współczynnika lambda zgodnych z wymaganymi dla wszystkich prędkości obrotowych dzięki dwóm silniczkom krokowym. Jeden z nich zainstalowany jest pomiędzy reduktorem a mieszalnikiem i dozuje gaz przy średnich i wysokich obrotach silnika, natomiast drugi silniczek reduktora ciśnienia reguluje optymalny przepływ gazu przy minimalnych obrotach silnika, utrzymując stabilną pracę silnika również podczas działania takich układów dodatkowych, jak układ klimatyzacji lub układ wspomagania kierownicy. Podczas zasilania gazem, emulator elektroniczny (albo okablowanie odcinające wtryskiwacze) odcina dopływ benzyny do silnika, natomiast przy zasilaniu benzyną dopływ LPG do silnika jest odcinany przez elektrozawory LPG.


Części:      
 
WIELOZAWÓR LPG (WIELOZAWÓR)
Urządzenie składające się ze złożonego zespołu mechanicznego, zainstalowane na zbiorniku LPG, spełnia następujące funkcje:
Tankowanie LPG przez wlew gazu zamykany automatycznie przy napełnieniu zbiornika w 80 % jego całkowitej pojemności za pomocą mechanicznego urządzenia działającego poprzez pływak;
Pobranie LPG w fazie ciekłej ze zbiornika za pośrednictwem rurki ssącej;
Wskaźnik poziomu LPG przy pomocy widocznego systemu magnetycznego na tarczy 4-sektorowej plus jeden w rezerwie. Multizawór może być wyposażony w elektroniczny sensor, który podłączony do specjalnego przyrządu pomiarowego umożliwia użytkownikowi odczytanie poziomu paliwa w zbiorniku;
Urządzenie nadmiaru przepływu, które, w wypadku przerwania przewodu gazowego łączącego zbiornik z silnikiem, zamyka ujście gazu poprzez wewnętrzny zawór;
Ręczne zamykanie przewodu tankowania i rurek zasilających w przypadku napraw i remontów.
Wersje:
W zależności od zbiornika LPG, na którym będą montowane dostarczane są wielozawory o różnych średnicach (244, 270, 300, 315, 360 i 400 mm) oraz kątach (0°- 20° - 30°- 45°- 60°-90°).
W zależności od standardów panujących na rynkach przeznaczenia, mogą być dostarczane z lub bez zaworu bezpieczeństwa, i w zależności od typu włącznika z lub bez przyrządu pomiarowego poziomu ) mogą być wyposażone w elektroniczny sensor pomiarowy.

      KOMORA SZCZELNA WIELOZAWORU

Komora szczelna jest elementem zabezpieczającym, otaczającym wielozawory przy zbiornikach cylindrycznych lub kierującym ewentualne przecieki gazu na zewnątrz, przy pomocy specjalnych przewodów odpowietrzajcych i otworów wentylacyjnych. Odporna na uderzenia, bezpieczna, praktyczna i łatwo otwierająca się, wykonana z plastiku lub aluminium, wyposażona w dwa gniazda wentylacyjne i przewód (prowadzący do reduktora i do gniazda tankowania). Pokrywa wykonana jest z przeźroczystego plastiku umożliwiającego wgląd na zawór i mechaniczny wskaźnik poziomu.
 
 


Zobacz również:
Czujnik cofania | Landi Renzo | Brisk LPG


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | COPYRIGHT JAKART